សកម្មភាពសម្អាតសួនច្បារសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ប្រចាំសប្តាហ៍នៃសមាជិកក្លិប The UC Horticulture Club (UCHC).


Our Activities
កម្រងសកម្មភាពនិស្សិតប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាបាល់ ទាត់បុរសតាមសាលា/មហាវិទ្យាល័យនៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជាដើម្បីជ្រើសរើសចូលលេងឲ្យក្លឹបបាល់ទាត់សាកល វិទ្យាល័យកម្ពុជា។
កម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈគំនូរសិស្សានុសិស្សថ្នាក់មធ្យម សិក្សាកម្រិតអន្តរជាតិលើកទី២១ត្រូវបានរៀបចំឡើង កាលពីថ្ងៃទី៥ខែសីហាឆ្នាំ២០២០កន្លងមកនៅទីក្រុង តូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន។
កម្រងរូបភាពកម្មវិធីវេទិកាប្រឹក្សាយោបល់លើកទី១ ស្ដីពីការសិក្សានៅឧត្ដមសិក្សា និងឱកាសសម្រាប់ទទួលអាហារូបករណ៍ ដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
សកម្មភាពនាពេលព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ របស់មាតាបិតាសិស្ស និងសិស្សានុសិស្ស ដែលទើបតែជាប់បាក់ឌុប បានមកសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន ក៏ដូចជាដាក់ពាក្យ ប្រលងអាហារូបករណ៍។
កម្រងសកម្មភាពសម្ដែងរបាំគែន របស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាដើម្បីភាពជោគជ័យលើកទី២
សកម្មភាពថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ របស់មាតាបិតាសិស្ស និងសិស្សានុសិស្ស ដែលទើបតែជាប់បាក់ឌុប បានមកសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន ក៏ដូចជាដាក់ពាក្យ ប្រលងអាហារូបករណ៍។
សកម្មភាពថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ របស់មាតាបិតាសិស្ស និងសិស្សានុសិស្ស ដែលទើបតែជាប់បាក់ឌុប បានមកសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន ក៏ដូចជាដាក់ពាក្យ ប្រលងអាហារូបករណ៍។
កម្រងរូបភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចតាមសាកលវិទ្យាល័យ របស់បវរកញ្ញាឯកកម្ពុជា មកកាន់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។

Total: 1480

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches