សេចក្ដីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងរៀបចំ 👉កិច្ចប្រជុំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ ក្រោមអធិបតីភាព ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 🗓នៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង 🕛១២:០០នាទីថ្ងៃត្រង់ នៅបន្ទប់ប្រជុំ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី២។


Our Activities
The Forum for Success II: Education Skills and Jobs this morning 28th April, 2017. This morning topic is IT, Me and the World. Join this forum for free at The University of Cambodia!!!
The Forum for Success II, 2017 this afternoon 27th April, 2017. The ASEAN Miracle: The Roles and Contribution of New Members of ASEAN (ASEAN Study Center) Join this forum for free at The University of Cambodia!!!
The Forum for Success II, 2017 this afternoon 27th April, 2017. The ASEAN Miracle: The Roles and Contribution of New Members of ASEAN (ASEAN Study Center)
ស្ថានីយទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយះកម្មវិធីវេទិកា សេដ្ឋកិច្ចមានកិត្តិយសសូមស្វាគមន៍ ចំពោះការ អញ្ចើញចូលរួមរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីនូវ៉ែលហ្ស៊េឡងដ៍ ឯកឧត្តម John Key ដែលបានបង្ហាញពីទស្សនះវិស័យជុំវិញទំនាក់ទំនងកាទូត នៃប្រទេសទាំងពីរ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិស័យ សិក្សាអប់រំជាដើម.... សូមរង់ចាំទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ !
Phnom Penh, 27 April 2017: The University of Cambodia (UC) in close cooperation with the Embassy of New Zealand in Phnom Penh officially inaugurated the
Phnom Penh, 27 April 2017: Writing and Storytelling Competition 2017 to high school students and 1st & 2nd year university students in Cambodia of The Center for English Studies (CES) of The University of Cambodia(UC).
The Forum for Success II, 2017 this morning 27th April, 2017. The topic is Why Understanding Law Is Important to You and Your Success.
Writing and Storytelling Competition

Total: 1349

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches