សេចក្ដីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងរៀបចំ 👉កិច្ចប្រជុំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ ក្រោមអធិបតីភាព ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 🗓នៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង 🕛១២:០០នាទីថ្ងៃត្រង់ នៅបន្ទប់ប្រជុំ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី២។


Our Activities
#UCCambodia #HandaLibrary #UCambodia #UCPhnomPenh
សាទ ស្រីណែត ជានិស្សិតមួយរូបធ្លាប់បោះបង់ការសិក្សា ដោយសារ ជីវភាពគ្រួសារមានការខ្វះខាត។ ទោះជាយ៉ាងណាក្ដី ដោយខ្លួនតែង មានក្ដីស្រមៃចង់ក្លាយជាពិធីការិនីវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ ទើបសម្រចចិត្ត ស្វែងរកអាហាររូបករណ៍មកបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ។ ជាភព្វសំណាងល្អ ក្រោយពីបានដឹងថាសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានផ្តល់អាហារូបករណ៍សន្តិភាព៥០០កន្លែង ស្រីណែត ក៏បានមកដាក់ពាក្យប្រលង ហើយទទួលបានអាហារូបករណ៍១០០% ឥតបង់ថ្លៃសម្រាប់ការសិក្សារយៈពេល៤ឆ្នាំពេញ លើមុខជំនាញ សិល្បៈ និងការសិក្សាអំពីព័ត៌មាន នៅមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍។ ស្រីណែត «នាងខ្ញុំជឿជាក់ថា ក្ដីស្រមៃចង់ចាប់យកអាជីពជាពិធីការិនី របស់ខ្ញុំ នឹងក្លាយជាការពិតនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ»។ #The University of Cambodia #The College of Media and Communications
"Leadership and Learning: UCSS President” FLASHBACK: This article is from The UC Bulletin (Volume 2, March 2009). #UCCambodia #UCBulletin #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #SFL #UCambodia #UCPhnomPenh
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសិស្សនិសិ្សត និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានបើកកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ភាសាជប៉ុនរួមមាន៖ ១. ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់បរិញ្ញបត្ររង ភាសាជប៉ុន ២. កម្មវិធីសិក្សាវគ្គខ្លី - កម្មវីធីសិក្សាភាសាជប៉ុនទូទៅ (ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង) - កម្មវិធីសិក្សាភាសាជប៉ុនសម្រាប់បន្តថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា (ពេញម៉ោង) • វគ្គសិក្សាថ្មីចូលរៀនថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ • ទទួលធ្វើតេស្ត និង ចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ជារៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ៖ 093 777 991 / 069 521 111 និង 011 753 775. សូមអរគុណ! The University of Cambodia (UC) is very pleased to announce our new term of Japanese language programs to the public that we are now offering: I. Associate’s Degree and Bachelor’s Degree Program in Japanese Language. II. Short Course Programs: 1. Japanese As a Second Language (Full-time and Part-time) 2. Intensive Japanese program for Academic studies (Full-time) • New term will start on May 31, 2021 • Please come to take a placement test at your convenience. For further information, please contact us at 093 777 991, 069 521 111 and 011 753 775. #UCCambodia #SFL #JapaneseProgram #UCambodia
https://uc.edu.kh/.../Article_Understanding%20the%20Law...) UC Research and Publications in 2016: This article is from The Cambodian Journal of International Studies (Volume 1, Issue 1, December 2016), pp. 17-30. This is a journal of The University of Cambodia. #UCCambodia #UCResearchandPublication #UCambodia #UCPhnomPenh/5346/">"Understanding the Law of Takings: Considerable Points for Exercising and Resolving Disputes" by Sras Hem, The University of Cambodia, Phnom Penh, Cambodia 👉(Read more--> https://uc.edu.kh/.../Article_Understanding%20the%20Law...) UC Research and Publications in 2016: This article is from The Cambodian Journal of International Studies (Volume 1, Issue 1, December 2016), pp. 17-30. This is a journal of The University of Cambodia. #UCCambodia #UCResearchandPublication #UCambodia #UCPhnomPenh
https://uc.edu.kh/.../Article_Understanding%20the%20Law...) UC Research and Publications in 2016: This article is from The Cambodian Journal of International Studies (Volume 1, Issue 1, December 2016), pp. 17-30. This is a journal of The University of Cambodia. #UCCambodia #UCResearchandPublication #UCambodia #UCPhnomPenh/5345/">"Understanding the Law of Takings: Considerable Points for Exercising and Resolving Disputes" by Sras Hem, The University of Cambodia, Phnom Penh, Cambodia 👉(Read more--> https://uc.edu.kh/.../Article_Understanding%20the%20Law...) UC Research and Publications in 2016: This article is from The Cambodian Journal of International Studies (Volume 1, Issue 1, December 2016), pp. 17-30. This is a journal of The University of Cambodia. #UCCambodia #UCResearchandPublication #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #UCambodia #UCPhnomPenh

Total: 1660

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches