កម្មវិធីទទួលស្វាគមន៏គណៈដឹកនាំសាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិត ចំនួន២០នាក់ នៃសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីនហា


កម្មវិធីទទួលស្វាគមន៏គណៈដឹកនាំ សាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតចំនួន២០នាក់ នៃសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីនហា (Inha University) ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ទស្សនកិច្ចសិក្សា សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នាថ្ងៃទី០៦ខែមករាឆ្នាំ២០១៧ ។

Our Activities
The night view from the back of the UC campus…
The University of Cambodia (UC)
មនុស្សជាឃ្លាំងផ្ទុកចំណេះដឹងចូរខិត ខំប្រឹងប្រមូលពុទ្ធិ​​រូបភាពនិងខ្លឹមសារ Mr. Kor Chhayhong
រៀនចេះត្រូវចែករំលែកថ្ងៃស្អែកអ្នក នឹងទទួលផលបើចេះលាក់ទុកមិនខ្វល់ វិជ្ជាដែលសល់នឹងរលាយបាត់មិនខាន រូបភាពនិងខ្លឹមសារ៖ លោកណមស៊ីណាត Mr.NORM Sinath, Director of the Human Resource Office
បើអ្នកមានឱកាសបានសិក្សាហើយ អ្នកត្រូវប្រើឱកាសនេះឱ្យមានតម្លៃ ព្រោះអ្នកជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានសំណាង
Happy Water Festival, 20-11-2021
កម្មវិធី៖ វេទិកាអរគុណសន្តិភាពអញ្ជើញ ចូលរួមជាវាគ្មិនពិសេសសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះ ដោយលោកបណ្ឌិតអោសៀមមន្រ្តីបម្រើការ នៅលេខាធិការដ្ឋាននៃអគ្គយកដ្ឋានអប់រំ នៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាសាស្រ្តាចារ្យ បង្រៀននៅមហាវិទ្យាអប់រំមុខវិជ្ជារដ្ឋបាលអប់រំ ឯកទេសកម្មវិធីសិក្សានិងវិធីសាស្ត្របង្រៀន នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។
Happy Water Festival, 19-11-2021

Total: 1739

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches