ការប្រឡងអាហារូបករណ៍ កម្ពុជា ចក្ខុវិស័យ ២០៣០ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។


Our Activities
សិក្ខាសាលាអំពី វិធីសាស្រ្តបង្រៀន និង រៀនតាមបែបរិះរក
រំដួលគឺជាផ្កាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជា មានដើមកំណើត នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ផ្ការំដួលមានក្លិនក្រអូប ជាពិសេសនៅពេលល្ងាច ដោយសារភាពទាក់ទាញនេះ ទើបសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សម្រេចចិត្តយកដើមរំដួល ជាច្រើនដើម​មកដាំនៅក្នុងសួនច្បាររបស់ខ្លួន។
សកម្មភាពនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។ UC Activities on Sunday March 17, 2019.
On 15 March 2019, Techo Sen School of Government and International Relations (TSS) of The University of Cambodia hosted a Distinguished Public Lecture on the “Kashmir Issue: Challenges and Possible Solution?” by Ambassador Rajiv Bhatia, Distinguished Fellow, Gateway House
(LIVE) On 15 March 2019, Techo Sen School of Government and International Relations (TSS) of The University of Cambodia hosted a Distinguished Public Lecture on the “Kashmir Issue: Challenges and Possible Solution?” by H.E. Ambassador Lalit Mansingh, Former Foreign Secretary of the Ministry of External Affairs of the Republic of India.
Video news brief - Study tour of senior CMC students at TVK coordinating by H.E. Has Sam Ath, CMC faculty member on a major subject (Television Genre) on January 24th, 2019. Special thanks to H.E. Pang Nath Deputy Director General of TVK for comprehensive presentation and accompany the tour.
វីដេអូនៃសកម្មភាពខ្លះៗ របស់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ចុះសិក្សាសង្កេត និងអនុវត្តផ្ទាល់លើមុខវិជ្ជា ការផលិតកម្មវិធីនិងព័ត៌មានទូរទស្សន៍ នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍
នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារ ARISE Agency បានដឹកនាំបេក្ខភាព Miss Universe ទាំង ២៥រូប មកកាន់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងជួយជ្រោមជ្រែងកម្មវិធីមួយនេះ អោយទទួលបានជោគជ័យជាស្ថាពរ។

Total: 930

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches