វគ្គបំប៉នពីការថតរូប និងមុខងារប្រើប្រាស់កាម៉េរា ដល់និស្សិត កំពុងសិក្សាជំនាញសិល្បៈនិងការសិក្សាអំពីព័ត៌មាន នៅថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន និង ឆ្នាំទី២ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ២០១៩។


Our Activities
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) បើកថ្នាក់ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោងសិក្សាភាសាបារាំង
អាហារូបករណ៍សន្តិភាពឆ្នាំ២០២០ចំនួន៥០០កន្លែងសម្រាប់ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ វគ្គសិក្សាទី១ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១
វគ្គសិក្សាថ្មីភាសាកូរ៉េតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅសាលា ភាសាបរទេសបានមកដល់ហើយ
E-learning program of IEP at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
E-learning courses at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia ( UC)
E-learning courses at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia ( UC)
និស្សិត សឿន សីលា ចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការរៀន អនឡាញ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Ms. Som Huoy is now studying at SFL. She is glad to share her thoughts on E-learning offered by SFL

Total: 1313

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches