វគ្គបំប៉នពីការថតរូប និងមុខងារប្រើប្រាស់កាម៉េរា ដល់និស្សិត កំពុងសិក្សាជំនាញសិល្បៈនិងការសិក្សាអំពីព័ត៌មាន នៅថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន និង ឆ្នាំទី២ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ២០១៩។


Our Activities
UC President’s Luncheon Meeting with the Faculty Members [Time: 1200 pm; Venue: The UC Conference Room, 2nd Floor, UC Main Building]
ពិធីជួបសំណេះសំណាល ជាមួយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ។
ពិធីជួបសំណេះសំណាល ជាមួយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សម្រាប់វេន៤ វេលាម៉ោង ៩:០០នាទីព្រឹក នៅសាលសន្និសីទសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី៥ ។
ពិធីជួបសំណេះសំណាល ជាមួយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សម្រាប់វេន៤ វេលាម៉ោង ៩:០០នាទីព្រឹក នៅសាលសន្និសីទសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី៥ ។
The Fourth Annual Forum for Success "Education Skills Jobs Networking Leadership", 6 December 2019.
(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វេទិកាដើម្បីភាពជោគជ័យលើកទី៤ «អប់រំ ជំនាញ ការងារ បណ្ដាញ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ» នៅជាន់ទី១(អតីតបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិច) សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ បញ្ជាក់ៈ ចូលរួមដោយសេរី
(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វេទិកាដើម្បីភាពជោគជ័យលើកទី៤ «អប់រំ ជំនាញ ការងារ បណ្ដាញ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ»
សូមស្វាគមន៍ បណ្ឌិត H.E.Dato Dr. Zulkarnain Hanafi អតីតរដ្ឋមន្រ្តីសុខាភិបាល នៃប្រទេស ប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹម ក្នុងឱកាសនៃការធ្វើបាឋកថាសាធារណៈ ស្តីពី”មេរៀនស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ៖ដំណើរពិចារណារផ្ទាល់ខ្លួន”

Total: 1245

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches