នឹងទទួលបាន👩‍🎓អាហារូបករណ៍ 5️⃣0️⃣% 👉សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ៖ ☎️096 470 7307/ 093 777 226 📧admissions@uc.edu.kh


Our Activities
UC student orientation on the following topics: 1. UC Clubs briefed by VPA Dr. Nhor Sanhei 2. Information dissemination on UCDC Election, its benefits and skills by VP. Gina Lopez 3. Student Survey- Importance of Evaluation by VP. PAY Chheng How and Dr.LOCH Rotana 4. The Use of UC Library by Ms. Seng Kanha, Librarian 5. Student Services by Mr. Lo Parinha, OSS Evening Session
UC student orientation on the following topics: 1. UC Clubs briefed by VPA Dr. Nhor Sanhei 2. Information dissemination on UCDC Election, its benefits and skills by VP. Gina Lopez 3. Student Survey- Importance of Evaluation by VP. PAY Chheng How and Dr.LOCH Rotana 4. The Use of UC Library by Ms. Seng Kannha, Librarian 5. Student Services by Mr. Lo Parinha, OSS Morning Session
រាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ក្លឹបយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជា និង យុវជនស.ស.យ.ក. ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្រោមការសហការណ៍ជាមួយមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា បានរៀបចំពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី កុំព្យូទ័រជំនាញការិយាល័យ (Word, Excel & Power Point) ជូនដល់សមាជិក-សមាជិកា និងនិស្សិត ដែលបានសិក្សារយៈពេលជាងមួយខែកន្លងមកនេះ (ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣​ដល់ ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣) ក្រោមអធិបតីភាពសាកលវិទ្យាធិការរង ព្រឹទ្ធបុរស និងមានការចូលរួមពីទីប្រឹក្សាក្លឹប និងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផងដែរ។
Activities for Midterm Exams for Associate's Bachelor’s Degrees in Term 3, Academic Year 2022-2023 at The University of Cambodia, Third Day, Afternoon Session, Date: August 24, 2023
Activities for Midterm Exams for Associate's Bachelor’s Degrees in Term 3, Academic Year 2022-2023 at The University of Cambodia, Third Day, Morning Session, Date: August 24, 2023
Activities for Midterm Exams for Associate's Bachelor’s Degrees in Term 3, Academic Year 2022-2023 at The University of Cambodia, Second Day, evening Session, Date: August 23, 2023
Activities for Midterm Exams for Associate's Bachelor’s Degrees in Term 3, Academic Year 2022-2023 at The University of Cambodia, Second Day, Afternoon Session, Date: August 23, 2023
Activities for Midterm Exams for Associate's Bachelor’s Degrees in Term 3, Academic Year 2022-2023 at The University of Cambodia, Second Day, Morning Session, Date: August 23, 2023

Total: 2275