កម្មវិធី៖ វេទិកា “ អរគុណសន្តិភាព (Gratitude-For-Peace Forum)" ចាប់ផ្ដើមផ្សាយពីថ្ងៃទី២៣ តុលា ឆ្នាំ២០២១ តទៅហើយ!!! ក្នុងគោលបំណង៖ ដើម្បីបណ្តុះគំនិតស្នេហាសន្តិភាព ដល់ប្រជាជនខ្មែរអោយយល់ដឹងពីតំលៃពិតនៃសន្តិភាព និងដើម្បីចូលរួមការពារ និងថែរក្សាសន្តិភាព ដែលបានមកដោយលំបាកនេះ ឲ្យបាននៅឋិតថេរគង់វង់ជារៀងរហូត សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់។ (សូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ វេលាម៉ោង១០:០០ដល់១១:០០ព្រឹក) នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ព្រមទាំងផ្សាយផ្ទាល់នៅលើហ្វេសប៊ុកផេក The SEATV Network និង The University of Cambodia-UC ផងដែរ #The_SEATV_Network #ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ #វេទិកាអរគុណសន្ដិភាព #Gratitude_For_Peace_Forum #UCCambodia #UCPhnomPenh #UCambodia #UC #TheUniversityofCambodia


Our Activities
ទស្សនកិច្ចសិក្សា របស់និស្សិតឆ្នាំទី១និងឆ្នាំទី២ នៅស្ថាប័នសារព័ត៌មាន កោះសន្តិភាព ក្នុងគោលបំណងជ្រើសរើសនិស្សិតចុះហាត់ការងារ និងបំរើការងារ
Welcome to the School of Creative Arts of The University of Cambodia. For everyone who wishes to pursue for any BA degree of the study programs, please register now or visit the campus of The University of Cambodia.
On 15th June 2022, The University of Cambodia Student Senate met with their advisory committee to discuss on the upcoming UC camping event and future plans for the third term of the UC academic year.
The School of Foreign Languages (SFL) of The University of Cambodia (UC) warmly welcomes all new students to study a foreign language of their choices. Please come see it by yourself at our campus at your convenient time.
On behalf of The University of Cambodia, the Soft Skills and Leadership Development Center (SSLDC) would like to invite you to participate in the "Public Speaking Performance Showcases." It will take place on 17 June 2022, from 11:30 AM to 1:00 PM,at Dr. Handa Hall, The University of Cambodia.
“Come camp with us at UC and embrace the nature!” “In the spirit of togetherness, solidarity and all things-fun!” UC Camping will be the fourth event organized by The University of Cambodia Student Senate. It will also be the last event before the final exams of our B.A students.
Welcome to College of Social Sciences of The University of Cambodia. For everyone who wishes to pursue for any BA degrees of the study programs, please register now or visit the campus of The University of Cambodia.
Welcome to College of Science and Technology of The University of Cambodia. For everyone who wishes to pursue for any AA and BA degrees of the study programs, please register now or visit the campus of The University of Cambodia.

Total: 1910