កម្មវិធី៖ វេទិកា “ អរគុណសន្តិភាព (Gratitude-For-Peace Forum)" ចាប់ផ្ដើមផ្សាយពីថ្ងៃទី២៣ តុលា ឆ្នាំ២០២១ តទៅហើយ!!! ក្នុងគោលបំណង៖ ដើម្បីបណ្តុះគំនិតស្នេហាសន្តិភាព ដល់ប្រជាជនខ្មែរអោយយល់ដឹងពីតំលៃពិតនៃសន្តិភាព និងដើម្បីចូលរួមការពារ និងថែរក្សាសន្តិភាព ដែលបានមកដោយលំបាកនេះ ឲ្យបាននៅឋិតថេរគង់វង់ជារៀងរហូត សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់។ (សូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ វេលាម៉ោង១០:០០ដល់១១:០០ព្រឹក) នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ព្រមទាំងផ្សាយផ្ទាល់នៅលើហ្វេសប៊ុកផេក The SEATV Network និង The University of Cambodia-UC ផងដែរ #The_SEATV_Network #ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ #វេទិកាអរគុណសន្ដិភាព #Gratitude_For_Peace_Forum #UCCambodia #UCPhnomPenh #UCambodia #UC #TheUniversityofCambodia


Our Activities
The University of Cambodia - UC
The University of Cambodia - UC
The Handa Library
The University of Cambodia - UC
The University of Cambodia - UC
The University of Cambodia - UC
December 10, 2021: The Student Senate of The University of Cambodia (UCSS) in collaboration with the Office of Public Affairs and Alumni (OPACA) of The University of Cambodia distributed 6,000 masks to the Hun Sen Ban Dav High School. On that occasion, the combined team of UCSS and OPACA members distributed scholarship information of The University of Cambodia to the students, which would provide an important opportunity to those high school students who will soon graduate. In addition, the UCSS-OPACA team distributed face masks to the principals, teachers and students of the Hun Sen Ban Dav High School to support and contribute to the prevention of the spread of Covid-19 and to strictly implement a policy of prevention with “3 Don’ts and 3 Protections.”
On 7th December 2021, The University of Cambodia received a team of the Union Mobile of Cambodia & Korea (UMCK) that was on a visit to Cambodia. After having signed the MOU between the two institutions previously, both sides also have been in close consultations to discuss a possible joint cooperation project in the areas of IT and cyber-education. The goal of this project is to improve life skills, strengthen digital capacity for the students, and explore academic cooperation. Both sides had a productive meeting.

Total: 1787

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches