កិច្ចសម្ភាសន៍និស្សិតអន្តរជាតិដែលមកសិក្សានៅ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាMr. Núncio Anhi Tallo Da Coasta Cruz និស្សិតអាហារូបករណ៍១០០%សិក្សាឆ្នាំទី៣ជំនាញ ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ មកពីប្រទេសទីម័រខាងកើត។


Our Activities
The University of Cambodia Student Senate would like to invite the public to join the Khmer New Year Concert for charity on Monday, 3rd April 2017 at UC. The event starts at 9:30am, featuring a blessing, trot dancing, Khmer traditional games and booth sales throughout the day. The concert will begin at 5:00pm with stars such as: -Mr. G-Devith -Ms. Tep Boprek -Ms. Sous Visa -Mr. Manith In addition there will be performance by UC students, including Robam Ken and Ah Yai, as well as role playing and singing.
នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៥ ល្ងាចក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ UC របស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា បានធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ Monster Cart របស់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។ លទ្ធផលចុងក្រោយ ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ UC បានយកឈ្នះដោយលទ្ធផល ៩ - ២
នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៥ ល្ងាចក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ UC របស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា បានធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ Monster Cart របស់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។ លទ្ធផលចុងក្រោយ ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ UC បានយកឈ្នះដោយលទ្ធផល ៩ - ២៕
On Saturday morning, 25 March 2017, The University of Cambodia (UC), UC Student Federation (UCSF), and the participation of EU-SHARE students, has donated ten tables and ten chairs to Baktouk High School in Phnom Penh for the use by teachers at this high school. This is part of UC's support to the Cambodian high school education.
On Saturday, 25th March 2017, UC Library staff, representing The University of Cambodia, attended the "Directors' Summit" on the topic of "Strategic Library Management in Emerging Countries," which was hosted by IATUL, the Cambodian Library Association, and Pannhasastra University.
UC team Vs Monster Cart Team On Saturday 25th March, 2017 Starts at 5:00pm at Techno Soccer Field
នៅថ្ងៃទី ១៨​ ១៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧​សភានិស្សិតនៃសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអាណ្ណិតទី១១ បានដឹកនាំសិស្សចំនូន ៥០ នាក់ដើម្បីធ្វើបោះជំរំុ យុវជននៅរមណីយដ្ឋាន ពិកនិក (​​ Picnic Resort ) ដើម្បីសិក្សាពីការដាំដំនាំធម្មជាតិ ព្រមទាំងបានចូលរធ្វើសប្បុិសធម័ដល់សិស្សានុសិស្សនៅបឋមសិក្សា ​រំពើ់ន ។
Second Day of Classes: Activities of the Students and Faculty Members. Welcome back to school! Go, UC Go!

Total: 2004