ទស្សនៈនិស្សិតស្រី ផ្នែកIT ចំពោះសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។


Our Activities
(Live( The 15th UC Annual Graduation Commencement [Time: 2:30 pm; Venue: The SEATV Auditorium, UC Campus]
ផ្សាយផ្ទាល់៖ កាប្រគុំតន្រ្តីសប្បុរសធម៌ អបអរសាទរពិធីចូលឆ្នាំសកល 2020 😉 ក្រោមប្រធានបទ “ឆ្នាំថ្មី ក្ដីសង្ឃឹមថ្មី”
Merry Christmas and Happy New Year 2020 to all friends, students and faculty members of CMC.
Happy Holidays from The University of Cambodia!
26th December 2019: HAPPY GRADUATION DAY, UC!
សូមជម្រាបនិងជូនដំណឹងដល់សិស្សនិស្សិត និងសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រនិងបរិញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់វគ្គថ្មីចាប់បើកហើយ!
Phnom Penh, 19th December 2019, The University of Cambodia (UC) and Hanyang Women's University (HYWU) in South Korea signed a Memorandum of Understanding (MoU) to strengthen international relations with the purpose of developing a study training program abroad. The signing ceremony was held at the Conference Room on the second floor at UC.
The University of Cambodia hosted two staff from the Technical University of Dresden in Germany for CONTESSA (Contemporary Teaching Skills for South Asia)

Total: 1245

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches