📢សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការបន្តផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ពិសេស 60%
សម្រាប់សិស្សនិស្សិតទូទៅ និង 70% សម្រាប់មន្រ្តីរាជការ
និងគ្រូបង្រៀន ស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ដោយមិនឆ្លងកាត់ប្រឡង សម្រាប់វគ្គសិក្សាថ្មី វគ្គសិក្សាទី៣
✍️ចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ
វគ្គសិក្សាថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៤។
👉សូមរួសរាន់ឡើងព្រោះចំនួនមានកំណត់!
ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ៖
☎️០៦៩ ៦៥៩ ៦០៩ / ០៧០ ៣៥១ ៧៣៨ (តេឡេក្រាម)។ សូមអរគុណ!
Event Gallery & Videos View All >
"Artificial Intelligence (AI) in Think Tank World" was the topic delivered to The University of Cambodia's students in a Distinguished Lecture Series by Mr. Jason Chumtong of Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Cambodia, Country Director.The Soft Skills and Leadership Development Center (SSLDC) at The University of Cambodia (UC) will conduct a sharing session on “How to Keep Students Highly Motivated in Learning” on May 31, 2024 from 11:30AM to 1:00PM on the 9th floor ( Room 912 or The United States Room) at The University of Cambodia.សភានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា អាណត្តិទី16 (UCSS, The 16th Mandate) ពិតជាមានកិត្តិយស និងមានមោទកភាព ក្នុងការប្រកាសកម្មវិធី "មហោស្រពសិល្បៈនិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា" ជាលើកទី2 ដែលហៅកាត់ថា UC-SFOA។
Activities for Mid-Term Exams for Associate's and Bachelor’s Degrees in Term 2, Academic Year 2023-2024 at The University of Cambodia, Morning Session for K-Track & I-Track on 08 May 2024.Activities for Mid-Term Exams for Associate's and Bachelor’s Degrees in Term 2, Academic Year 2023-2024 at The University of Cambodia, Evening Session for K-Track & I-Track on 07 May 2024.Activities for Mid-Term Exams for Associate's and Bachelor’s Degrees in Term 2, Academic Year 2023-2024 at The University of Cambodia, Afternoon Session for K-Track & I-Track on 07 May 2024.