ពិធីប្រគល់បណ្ណជ័យលាភីអាហារូបករណ៍លើកទី៣ ឆ្នាំ២០២២
ថ្ងៃពុធ ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នៅសាលបណ្ឌិតហាន់ដា​ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាជាន់ផ្ទាល់ដី។
Event Gallery & Videos View All >
The 3rd Scholarship Awarding Ceremony 2022សូមបន្តអនុវត្តឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវ វិធានការ ៣កុំ ៣ការពារ សូមពាក់ម៉ាស់មុនចូលសាលា "រាល់ម៉ោងសិក្សា និងការងារ ត្រូវពាក់ម៉ាស់ឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នា ដើម្បីការពារការឆ្លងជម្ងឺកូវីដ-១៩"The 23rd International High School Arts Festival Awards Ceremony, Tokyo, Japan, August 3, 2022 (Presided by Dr Haruhisa Handa)
កិច្ចសម្ភាសន៍និស្សិតអន្តរជាតិដែលមកសិក្សានៅ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាMr. Núncio Anhi Tallo Da Coasta Cruz និស្សិតអាហារូបករណ៍១០០%សិក្សាឆ្នាំទី៣ជំនាញ ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ មកពីប្រទេសទីម័រខាងកើត។Welcome to The University of Cambodiaសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងពាក់កណ្ដាលវគ្គសិក្សា និងការប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសិក្សា សម្រាប់ថ្នាក់រៀនផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់ និងថ្នាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ សម្រាប់វគ្គសិក្សាទី៣ ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ (ចំពោះនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត) ———————- Announcement on Mid-Term Exams and Final Exams for Term 3, Academic Year 2021-2022 (For Undergraduate and Graduate Students) #UCCambodia #UCMidTermExam