អាហារូបករណ៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន ចក្ខុវិស័យ ៥០០! --- សម្រាប់វគ្គសិក្សាថ្មី ទី១ ខាងមុខនេះ សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ ១០០% ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានបំណងចង់បន្តសិក្សាកម្រិតឧត្តមសិក្សា ជាពិសេសប្អូនៗសិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការប្រឡងកម្រិត មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ នេះ។ ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សអាចមកចូលរួមទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមប្រញាប់រួសរាន់មកទទួលពាក្យប្រឡងអាហារូបករណ៍ ចាប់ពីការផ្សាយដំណឹងនេះទៅ។ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក៏បានធ្វើការរៀបចំវេទិកាអាហារូករណ៍ដើម្បីផ្តល់ដំណឹងលំអិតជូនដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សអំពីព័ត៌មានអាហារូបករណ៍អោយកាន់តែច្បាស់ ថ្ងៃទី ១៨ កញ្ញា ២០១៩។ កាលបរិច្ឆេទប្រឡងអាហារូបករណ៍៖ 🗓 ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ១ តុលា ឆ្នាំ២០១៩ 🗓 ប្រឡង ថ្ងៃទី ៤ តុលា ឆ្នាំ២០១៩ 🗓 ប្រកាសលទ្ធផល ថ្ងៃទី ១០ តុលា ឆ្នាំ២០១៩ ✍️ ចូលរៀន ថ្ងៃទី ២១ តុលា ឆ្នាំ២០១៩ សូមទាក់ទងតាមរយៈ ទូរស័ព្ទលេខ៖ 📞 093 888 552/ 096 470 7307/ 069 521 111 និង 095 692 111 ។ សូមអរគុណ!

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches

Event Gallery & Videos View All >
វេទិការអាហារូករណ៍ស្តីអំពី “ការជ្រើសរើសគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងឱកាសទទួលបាន អាហារូបករណ៍ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា” ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ចូលរួមដោយសេរី!(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វេទិការអាហារូករណ៍ ស្តីអំពី “ការជ្រើសរើសគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងឱកាសទទួលបាន អាហារូបករណ៍ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា” ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ចូលរួមដោយសេរី!សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានផ្ដល់ជូននូវអាហារូបករណ៍៥០% គ្រប់កំរិតសិក្សា ចំនួន ២០០០ កន្លែងទៀត
សិស្សនិស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស នាថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។សកម្មភាពក្រុមការងារ ទទួលស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានាថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។Maersk (Cambodia) - a Supply Chain and Logistics Company held the Information Session about their LEAD Program 2019