Home »

កិច្ចសំភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិត អីុ រតនា អនុប្រធានទទួលបន្ទុកសិក្សាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ស្តីពីឱកាសសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា។ (នៅក្នុងព័ត៌មានមហាជន ថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧)


Our Activities
ចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្ងៃនេះសម្រាប់ 💖 ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ✔️ 💖ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ✔️ 💖និងថ្នាក់បណ្ឌិត✔️ ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 👉នឹងទទួលបាន👩‍🎓អាហារូបករណ៍ 5️⃣0️⃣%
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh

Total: 1665

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches