ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
The 20th Graduation Ceremony for the Foundation Year Program on January 26, 2017.
Oudom, a student studying at the College of Media and Communications at the University of Cambodia reflects his motivational participation one of many academic activities and his achievements up on learning for two years at the university.
សកម្មភាពរបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សម្ដែងការបង្ហាញម៉ូត ពីប្រភេទមនុស្សជាតិ ៦យុគសម័យ នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នាថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ ។
The University of Cambodia Warmly Welcomes H.E. Christopher B. Montero , Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines to Cambodia, for his Distinguished Public Lecture on “the 50th ASEAN Anniversary” 9 January 2017
The University of Cambodia (UC) and Guangxi University for Nationalities (GXUN) of the People's Republic of China met on 9th January 2017 to discuss about further cooperation and collaboration. UC and GXUN also signed a cooperative agreement on the 3+1 program, meaning that each university will train their students for three years and will provide an exchange program for the students to study their last year at the other university.
Toastmasters public speaking competition Wednesday, January 25, 2017.
Sharing experiences in applying for scholarships by an International Relations Student from the College of Social Sciences at UC
ការបោះឆ្នោតសភានិស្សិតអាណត្តិទី១១ : សូមអបអរសាទរដល់ លោកប្រាក់ សុភារ៉ា ដែលបានជាប់ជាប្រធានសភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជាអាណត្តិទី១១ នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧! សូមទស្សនាវីឌីអូខាងក្រោមដែលបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការនៃ ការបោះឆ្នោតមួយនេះ...

Total: 2412