ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់និស្សិតឧត្ដមសិក្សា និងមធ្យសិក្សាបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំសិក្សា ២០១៦ -២០១៧ រវាងក្រុម សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ជាមួយនិង សា.មានជ័យ
(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វគ្គទី២ ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់និស្សិតឧត្ដមសិក្សា និងមធ្យសិក្សាបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំសិក្សា ២០១៦ -២០១៧ រវាងក្រុម សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ជាមួយនិង ស.ជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប
Please enjoy Ms. Lim Keamean, an outstanding student from the College of Social Sciences at UC, as she shares her experience on "How to get good grades."
Here is an interview about the date changes of the submission of applications, examination and results released for 1,000 scholarships for Academic Year 2017-2018 with Mr. Kosal Chansakvitou, Director of the Office of Public Affairs, Communications and Alumni, and Ms. Pov Bophan, Deputy Director of the Office of Registration and Admissions at The University of Cambodia
October 17,2017, Undergraduate Final Centralized Examinations for Term III, 2016-2017 at The University of Cambodia-UC.
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ចេទនៃការទទួលពាក្យ ការប្រឡង និងការប្រកាសលទ្ធផល ប្រឡងអាហារូបករណ៍ ចំនួន ១,០០០ កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា
សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា បើកវគ្គសិក្សាថ្មីសម្រាប់ ភាសាចិន (ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង) ដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមចូលសិក្សាថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ ដោយផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនសំរាប់សិស្ស-និស្សិត។
សកម្មភាពក្រុមការងារ និង និស្សិតស្ម័គ្រចិត្តនៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ក្នុងការតាំងពិព័រណ៍សាកលវិទ្យាល័យ នៅសាលពិព័រណ៍កោះពេជ្រ ថ្ងៃទី ១៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៧។

Total: 1910